Vurdering af dødsbo ved erfaren marskandiser

07 October 2018 Astrid Pedersen

editorial

At miste en, man har kær, er aldrig nemt. Dette gælder uanset om der er tale om en gammel ven, et nært stående familie medlem eller en kær slægtning, som man deler et langt livs historie med. Og som om et dødsfald ikke er svært nok i sig selv, følger der masser af opgaver med i kølvandet – opgaver, som kan synes uoverstigelige, når man som efterlevende står midt i sorgen.

Begravelse, bodeling, arv – de mange byrder for efterladte og pårørende

Ud over det, at der er en begravelse eller en bisættelse, som skal arrangeres med alt hvad der til hører af reception, gravøl, og indlogering af tilrejsende slægtninge fra nær og fjern, skal selve boet efter den afdøde også gøres op. Dette indebærer blandt andet fordeling af eventuel arv og gæld, som enten foregår ifølge den afdødes sidste vilje (som regel nedfældet i et officielt noteret testamente) eller blot ifølge gældende lov om fordeling af arv og gæld. Og så skal diverse konti i banker og hos forsikrings- og pensionsselskaber i denne forbindelse afsluttes og opgøres, så der ikke er nogen løse ender rent finansielt.

Abonnementer på aviser og tjenester samt strøm, gas og varme skal afmeldes – og så skal den afdødes jordiske gods beses, vurderes og fordeles. Dette er nødvendigt for, at afdødes hjem kan afvikles – måske er der tale om et hus eller en lejlighed, som skal sælges førend arvingerne kan få del i overskuddet, eller også skal boligen overgå til ny lejer.

Hjælp til vurdering af dødsbo? Kontakt en professionel marskandiser

Under alle omstændigheder kan der findes effekter blandt den afdødes materielle efterladenskaber, som repræsenterer en monetær værdi. Og derfor er det en god idé at alliere sig med en professionel marskandiser, hvis vurdering af dødsbo skal foregå såvel nøgternt som respektfuldt. Læs mere på dødsbo-rydning.dk