Vælg en grundig og professionel gulvafhøvling i Ringe

05 May 2019 Astrid Pedersen

editorial

Er dit gulv svært beskadiget i en sådan grad, at det er nødvendigt med en gulvafhøvling? Så bør du alliere dig med dit lokale gulvfirma, og få den udført på professionel vis.

Hvorfor skal jeg overlade gulvafhøvling til en håndværker?

Du bør lade en dygtig og faglært gulvmand udføre din gulvafhøvling, såfremt du ønsker det mest optimale resultat – og i øvrigt vil minimere risikoen for store, uoprettelige skader på dit trægulv. Hvis du selv påtager dig opgaven med afhøvling af trægulv, risikerer du at beskadige gulvet i en grad, så det muligvis skal kasseres. Den maskine, som anvendes til gulvafhøvling, er nemlig en del mere omstændelig at have med at gøre, end en maskine til gulvafslibning. Gulvafhøvling maskinen anvender skarpe knive til at skrælle det øverste lag af træværket, hvor en maskine til gulvafslibning nænsomt sliber allerhøjst to millimeter af gulvet.

En gulvafslibning er som oftest fuldt tilstrækkelig, hvis det udelukkende handler om at fjerne overfladiske skønhedspletter. Slidspor bestående af nedtrådt støv, skjolder fra spildte væsker samt misfarvede plamager fra solfalming er eksempel på småskader, som sagtens kan klares med en gulvafslibning.

Ved en gulvafhøvling fjernes op til fem millimeter af gulvets overflade. Da dette som nævnt sker ved hjælp af knive, er der langt større risiko for, at en glad amatør kan komme til at anrette store skader. Og da et trægulv kun kan holde til et begrænset antal gulvafhøvlinger, er det ikke sikkert, at du vil kunne rette op på disse skader. I værste fald får du høvlet så meget af, at gulvet efterfølgende skal skrottes.

Hvor finder jeg en erfaren og rutineret gulvmand?

Derfor kan du lige så godt med det samme kontakte til lokale gulvfirma, når skaderne i gulvet kræver en gulvafhøvling. Hos gkservice.dk finder du de dygtigste faglærte håndværkere med stor ekspertise inden for behandling af trægulve af alle typer. Læs mere – og få et tilbud på gulvafhøvling – på gkservice.dk