Rekruttering af nye, kompetente medarbejdere – en opgave for de professionelle

02 september 2018 Astrid Pedersen
Rekruttering af nye, kompetente medarbejdere - en opgave for de professionelle

Når din virksomhed skal i gang med at ansætte nye medarbejdere – for eksempel i forbindelse med vækst eller udvidelse – er der mange praktikaliteter, som skal være på plads. For det første skal du være helt afklaret med, hvilke behov, der vil opstå i din virksomhed, og hvordan disse skal dækkes af de nye medarbejder. Dette betyder, at du skal sætte dig ind i de fagområder, som din nye medarbejder skal håndtere. Dernæst skal der udfærdiges stillingsopslag, læses ansøgninger, udvælges kandidater til samtale – og afholdes samtaler, som oftest i flere runder. Sammenlagt vil disse opgaver lægge et meget stort beslag på mange mandetimer i din virksomhed – og derfor går mange virksomheder over til professionel rekruttering.

Få hjælp til rekruttering af nye medarbejdere med et rekrutteringsbureau

Professionel rekruttering er den moderne og rationelle virksomheds mest effektive mulighed for at skaffe de bedste og mest velkvalificerede medarbejdere. Det kan som oftest ikke betale sig for en virksomhed selv at forestå den ressourcekrævende rekrutteringsproces. Som nævnt oven for, er der rigtig mange opgaver forbundet med rekruttering og ansættelse. Opgaver, som kræver, at man sætter mange mandetimer af for at løse dem – og disse mandetimer kunne have været udnyttet langt mere effektivt i forbindelse med virksomhedens kerneområde. Og som oftest er det slet ikke sikkert, at der findes ressourcer i virksomheden, som er kompetente til at varetage disse opgaver, eller indstillet på at dedikere sine kræfter til rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere.

Professionel rekruttering med dedikation

Med professionel rekruttering får du en værdig sparringpartner i din rekrutterings konsulent, som er 100% indstillet på at gøre sit yderste for at finde de helt rigtige medarbejdere til din virksomhed. Konsulenten kan hjælpe med alt fra behovsafklaring over udfærdigelse af stillingsopslag til sortering af ansøgere, afholdelse af samtaler, og endelig udvælgelse af den bedst egnede kandidat. Du kan finde en dygtig rekrutteringskonsulent på dedikation.dk